Profil firmy

Společnost byla založena v roce 2004 jako nástupce aktivit podnikatele fyzické osoby Jiří Bayerl IČO:72288345. Od počátku byl kladen důraz na pokračování úspěšných aktivit v oblasti projekce, instalace a servisu bezpečnostních a informačních systémů a vyhrazených elektrických zařízení.

Vedení společnosti klade důraz na nejvyšší úroveň poskytovaných služeb a individuelním přístup k jednotlivým investorům a obchodním případům. Společnost vsází na kvalitní a komplexní služby.

Po celou dobu existence společnosti je díky spokojenosti našich klientů evidentní nárůst ekonomických a objemových ukazatelů.

Naše společnost je dobře personálně zajištěna vybranými pracovníky jejichž další vzdělávání ve všech směrech je také jednou z priorit vedení společnosti.

Disponujeme nejmodernějšími výrobnímï prostředky které jsou spojeny s poskytovanými službami. Na nejvyšší úrovni udržujeme naše IT prostředky jak HW tak i SW vybavení

V současnosti zavádíme komplexní informační systém na jehož výběru a efektivním zasazení do Chodu společnosti spolupracujeme s renomovanými poradci.

Přehled a popis námi poskytovaných služeb je uveden a rozepsán níže.
V posledních dvou letech se naše společnost soustřeďuje na dodávky technologií pro fotovoltaické a větrné elektrárny. V tomto oboru jsme dosáhli velmi dobrých výsledků a mnohdy jsme realizovali jedinečné projekty a instalace. Tyto vždy vznikali v rámci naší společnosti bez využití cizích zdrojů a prostředků.

Nesporné úspěchy v této oblasti a v neposlední řadě také vlastní aktivita našich zákazníků vedla k postupnému zajišťování dalších služeb spojených s výstavbou FV a veětrnýcgh elektráren. S ohledem na tuto skutečnost se intenzivně zabýváme nabídkou komplexních generálních dodávek v těchto oborech.