Zabezpečovací systémy (EZS)

ezs

Je soubor detektoru ústředny a ostatních prvků, který slouží k včasné signalizaci pokusu nebo napadení objektu pachatelem. EZS lze rozdělit do čtyř základních skupin :

  • plášťová ochrana
  • prostorová ochrana
  • předmětová ochrana
  • ochrana osob

Plášťová ochrana

Je tvořena zpravidla magnetickými kontakty a detektory tříštění skla. Magnetické kontakty reagují a oddálení pernamentního magnetu od snímače. Při tomto oddálení dochází k vyhlášení poplachu. Detektory tříštění skla detekují akustický signál odpovídající zvuku vznikajícího při tříštění skla. Úkolem plášťové ochrany je zejména včasná signalizace pokusu o narušení.

Prostorová ochrana

Je realizována pomocí infrapasivních detektorů pohybu. Zmíněné detektory snímají vyzařování ve spektru infračerveného záření o délce 9.6 – 11.5 mikrometru. V případě zaregistrování pohybu odpovídajícímu pohybu lidského těla vyhlásí poplach.

Předmětová ochrana

Slouží k signalizaci poplachu při pokusu o odcizeni střeženého předmětu (předměty vysoké hodnoty atd.).

Ochrana osob

Je realizovány tísňovými hlásiči různého typu. Jejím úkolem je signalizace ohrožení osob pachatelem.

V oblasti systémů EZS nabízíme ucelenou skupinu komponentů pro veškeré objekty od malých provozoven, až po systémy pro zabezpečení několika budov.

Veškeré komponenty a technologie jsou homologovány pro použití v ČR (včetně armády).

Do našeho sortimentu patří především komponenty těchto výrobců :

  • ARITECH (Holandsko)
  • CERBERUS (Švýcarsko)
  • Siemens
  • TELENOT (SRN)
  • BENTEL (Itálie)

Se systémy TELENOT jsme schopni budovat systémy odpovídající nejnáročnější normě VdS (SRN).